2020-04-13 09:29:24

U centru mature NCVVO

Kako se približava kraj školske godine za završne razrede, prilažemo poveznicu na pitanja vezana za Državnu maturu.


Srednja škola Korčula