preskoči na sadržaj

Srednja škola Petra Šegedina Korčula

 

NOVI ŠKOLSKI ODBOR- 2021

 Članovi Školskog odbora  Srednje škole Petra Šegedina:

1. Darija Foretić ,predsjednica, imenovana iz  reda nastavničkog  vijeća

2. Ante Skokandić,zamjenik predsjednice ,imenovan  iz reda zaposlenika škole                                                    

3. Vinko Maričić, imenovan  iz reda nastavničkog vijeća                                             

4. Nataša Škokić,imenovana iz reda roditelja

Školski odbor u ovom sastavu konstituiran  je dana 26.04.2021.godine.      

Dokumenti:

Odluka Nastavničkog vijeća

Odluka skupa zaposlenika

Odluka vijeća roditelja

                                     

 

Trideset osma sjednica Školskog odbora je održana je u petak  26.ožujka 2021.

1.Dana je suglasnost ravnatelju  na prijedlog odluke po raspisanom  Natječaju

  za radna  mjesta od 3.ožujka 2021.

 

Trideset sedma sjednica Školskog odbora održana je u petak  26.veljače   2021. 

1. Usvojen je prijedlog plana upisa učenika u prvi  razred školske godine 2021./2022.

2. Usvojen je prijedlog  financijskog izviješća za 2020. godinu

 

Tridest šesta (36) sjednica Školskog odbora je održana je na daljinu (online) u  petak 18.prosinca

1.Dana je  suglasnosti ravnatelju na prijedlog Odluke po natječaju od 26.studenog 2020. za radno mjesto spremačica na neodređeno puno radno vrijeme-dva izvršitelja/ice

2.Usvojen je Prijedlog plana nabave za 2021.godinu

 

Tridest peta (35) sjednica Školskog odbora je održana je na daljinu (onlaine) u  srijedu 09.prosinca 2020.

 

 1. Dana je  suglasnosti ravnatelju na Donošenje Odluke o prelasku na Model C nastave (online nastava) od 14.prosinca 2020.

 

Trideset četvrta  (34.) sjednica Školskog odbora održana je u  srijedu  04. studenog 2020.

1. Usvojeni su :

 Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022.i 2023.godinu

 Rebalans tromjesečnog plana  I-IX 2020.godin

Prijedlog druge izmjene financijskog plana za 2020.godinu

 2. Dana je suglasnost ravnatelju za zapošljavanje na radna mjesta  po raspisanom  Natječaju od 12.listopada 2020.

 

Trideset treća sjednica Školskog odbora je održana je online u  utorak 6.listopada 2020.

1.Usvojen je  prijedloga  Izvješća o ostvarenju  Godišnjeg  plana i programa  rada za školsku godinu 2019./2020.

2. Usvojen je prijedloga Izvješća o ostvarenju aktivnosti planiranih  Kurikulom  za školsku godinu 2019./2020.

3. Usvojen je  prijedloga Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021.

4. Usvojen je  prijedloga  Kurikula za školsku godinu 2020./2021.

5.  Usvojena je Upravina ocjena i definiranje politike kvalitete sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015

 

Trideset druga sjednica Školskog odbora je održana je online u  petak 2.rujna 2020.

1.Usvojene su upute i odluke vezane za početak  školske godine 2020./2021.

 

Trideset prva sjednica Školskog odbora, održana 9. travnja 2020.

1. Usvojen je prijedlog plana upisa učenika u prvi razred školske godine 2020./2021.
2.Usvojen je prijedlog izmjene i dopune Odluke o planu nadoknade nastavnih dana provedenih u štrajku

Trideseta sjednica Školskog odbora, održana 19. ožujka 2020.

1. Dana je  suglasnost  ravnatelju na prijedlog odluke po Natječaju od  28.veljače 2020. 

 

Dvadesetdeveta sjednica Školskog odbora, održana 24. siječnja 2020.

1. Predstavljen je  plan i program rada za mandatno razdoblje, kandidata za 
    ravnatelja  Srednje škole Petra Šegedina
2. Donesena je Odluka o imenovanju  ravnatelja Škole
    -Zaključci tijela / Skupa radnika,Nastavničkog  vijeća i Vijeća roditelja/
     nakon  provedenog  tajnog  glasovanja o kandidatu za  imenovanje ravnatelja  Škole

Dvadesetosma sjednica Školskog odbora održana, 16. siječnja 2020.

1. Otvarene su pristigle ponuda po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice  Srednje škole Petra Šegedina,objavljenog dana 03.siječnja 2020. godine
2. Vrednovale su se dodatne kompetencije kandidata natječaja u skladu sa odredbama Statuta škole
3. Utvrđena je rang  lista  kandidata u postupku po natječaju za imenovanje ravnatelja/ice, nakon      vrednovanja dodatnih kompetencija

Dvadeset sedma sjednica Školskog odbora, održana 12. prosinca 2019.

1. Usvojen je prijedlog nadoknade  nastavnih dana provedenih u štrajku
2. Usvojen je prijedlog izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za 2019/2020.
3.Usvojen je   prijedlog  Pravilnika o postupku unutarnjeg  prijavljivanja nepravilnosti i  imenovanju povjerljive osobe Srednje škole Petra Šegedina
4.Usvojen je   prijedloga  plana  nabave  za  2020. godinu
5.Donesena je  odluka o raspisivanju  natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole

 
Dvadeset šesta sjednica Školskog odbora, održana 29. listopada 2019.
 
1. Usvojen je Prijedlog financijskog plana za 2020.godinu   i projekcije  za 2021. i  2022. godinu
2. Prihvačena je  Upravina ocjena i definiranje politike kvalitete  sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015
3. Dana je  suglasnost  ravnatelju na prijedlog odluke po Natječaju od  24.rujna 2019. godine za više radnih mjesta.
 
Dvadeset peta sjednica Školskog odbora, održana 4. listopada 2019.
 
1. Usvojen je prijedlog  Izvješća o ostvarenju  Godišnjeg  plana i programa  rada za školsku godinu 2018./2019.
2. Usvojen je  prijedlog Izvješća o ostvarenju aktivnosti planiranih  Kurikulom  za školsku godinu 2018../2019.
3. Usvojen je  prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
4. Usvojen je  prijedlog  Kurikula za školsku godinu 2019./2020.
 
Dvadeset četvrta sjednica Školskog odbora, održana 12. lipnja 2019.
1. Donesena je  Odluka o usvajanju  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,nakon dostavljenih  primjedbi  i  sugestija Ureda državne uprave  DNŽ-Ispostava Korčula u postupku  traženja  suglasnosti.
 
Dvadeset treća sjednica Školskog odbora, održana 27. ožujka 2019.
1.Donesena je Odluka o usvajanju Statuta po dobijanju suglasnosti od strane osnivača - DNŽ
2.Donesena je Odluka o usvajanju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
 
 
Dvadeset druga sjednica Školskog odbora, održana 8. ožujka 2019.
1. Usvojen je   prijedlog  Financijskog  izvješća  za 2018. godinu
2. Usvojen je  prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
3. Donesen je rrijedlog  Plana upisa učenika u prvi razred  školske godine 2019./2020.   
 
Dvadeset prva sjednica Školskog odbora, održana 17. siječnja 2019.
1. Usvojen je   prijedlog  Statuta  usklađenog sa Izmjenama  i dopunama  Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 68/2018)
2. Dana je suglasnost ravnatelju  na  prijedlog odluke po Natječaju  od  07.siječnja 2019. za radno mjesto prof./ica hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme,zamjena
3. Donesena je Odluka o otpisu  knjižnične građe prema  prijedlogu Zapisnika    
 
Dvadeseta sjednica Školskog odbora, održana 18. prosinca 2018.
1. Usvojen je  prijedlog  Pravilnika o zaštiti, nadzoru  nad  prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
 
      2.Usvojeni su prijedlozi:
 - Financijskog  plana za 2019.godinu
-  Financijskog  plana za 2019.godinu  i projekcija  plana  za 2020. i 2021.godinu 
 - Prijedloga  plana  nabave  za  2019. godinu
 
     3.Donešena je odluka o provođenju  redovnog  godišnjeg otpisa knjižnične građe
 
Devetnaesta sjednica Školskog odbora, održana 31. listopada 2018.
1. Dana je  suglasnosti  ravnatelju na prijedlog odluke po Natječaju od  9.listopada 2018. godine za više radnih mjesta. 
Osamnaesta sjednica Školskog odbora, održana 4. listopada 2018.
1. Usvojen  prijedlog Izvješća o ostvarenju  Godišnjeg  plana i programa  rada za školsku godinu 2017./2018.
2. Usvojen prijedlog Izvješća o ostvarenju aktivnosti planiranih  Kurikulom  za školsku godinu 2017./2018.
3. Usvojen prijedloga Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019.
4. Usvojen prijedlog  Kurikula za školsku godinu 2018./2019.

Sedamnaesta sjednica Školskog odbora, održana 10. srpnja 2018.

 1. Dana je suglasnosti ravnatelju na prijedlog Odluke po Natječaju od 27. lipnja 2018. za radna  mjesta:
 1. Domar i kotlovničar, na neodređeno puno radno vrijeme
 2. Domar, na neodređeno nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena)

 

Šesnaesta sjednica Školskog odbora, održana 7. lipnja 2018.

 1. Dana je suglasnosti  ravnatelju  na  zaključivanje Ugovora o radu  na određeno vrijeme,  zamjene za djelatnike na bolovanju.,najdulje do  kraja nastavne godine za radna mjesta: prof. hrvatskog jezika puno radno vrijeme i prof. likovnog odgoja  nepuno radno vrijeme (6 sati)

Petnaesta sjednica Školskog odbora, održana 04. svibnja 2018.

 1. Dana je suglasnost ravnatelju za popunu radnog mjesta  domar i pomoćni tehnički radnik, na određeno puno radno vrijeme, dva izvršitelja po Natječaju od 19. travnja 2018.
 2. Prelazi se na novu specifikaciju normu ISO 9001:2015

Četrnaesta sjednica Školskog odbora, održana  28. ožujka 2018.

 1. Dana je suglasnost ravnatelju da produlji ugovor o radu s Magdalenom Mušin, slastičarkom, najdulje do 18.lipnja 2018.
 2. Dana je suglasnost ravnatelju da produlji ugovor o radu s Tonijem Brčićem, suradnik u nastavi – praktična nastava u području strojarstva, najdulje do 18. lipnja 2018

Trinaesta sjednica Školskog odbora, održana  9. ožujka 2018.

 1. Prihvaćen je Prijedlog Plana upisa učenika u prvi razred školske godine 2018./2019.
 2. Dana je suglasnost ravnatelju za popunu radnog mjesta  domar i pomoćni tehnički radnik, na određeno puno radno vrijeme, dva izvršitelja po Natječaju od 21. veljače 2018.

Dvanaesta sjednica Školskog odbora, održana 23. veljače 2018.

 1. Odbijen je prigovor Katarine Marelić na Odluku o izboru kandidata po Natječaju od 29. siječnja 2018.
 2. Potvrđena je Odluka o izboru kandidata Magdalene Mušin.

Jedanaesta sjednica Školskog odbora, održana  9. veljače 2018.

 1. Dana je suglasnost ravnatelju za zapošljavanje strukovne učiteljice praktične nastave koja samostalno izvodi teoretsku nastavu slastičarstva, na neodređeno, puno radno vrijeme, po Natječaju od 29. siječnja 2018.
 2. Usvojen je Prijedlog financijskog izvješća za 2017.

Deseta sjednica Školskog odbora, održana  5.siječnja 2018.

 1. Dana je suglasnost ravnatelju za popunu radnih mjesta domar i pomoćni tehnički radnik do 60 dana, te prof. likovnog odgoja do povratka radnika sa bolovanja, po Natječaju od 20. prosinca 2017.

Deveta sjednica Školskog odbora, održana  15. prosinca 2017.

 1. Dana je suglasnost ravnatelju za popunu radnog mjesta do 60 dana za strukovnog učitelja praktične nastave, po Natječaju od 1. prosinca 2017.
 2. Usvojeni su prijedlozi Financijskog plana za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020., te prijedlog plana nabave za 2018.
 3. Usvojen je prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

 


Udžbenici

 

oglasna ploča

 

 

 

 

 

Natječaji
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

 
Kalendar rada

Korisne poveznice

    


U suglasnosti s normom...

(in compilance with the standard...)

CMS za škole logo
Srednja škola Petra Šegedina Korčula / Ante Starčevića 52, HR-20260 Korčula / ss-psegedina-korcula.skole.hr / ured@ss-psegedina-korcula.skole.hr
preskoči na navigaciju